అమ్మాయిలతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడనుకుంటున్నారా? అయితే అద్దిరిపోయే అప్లికేషన్

0
338

అమ్మాయిలతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ అద్దిరిపోయే అప్లికేషన్ ను ఉపయోగించి మీ ఇంగ్లీష్ ను డెవలప్ చేసుకుని అమ్మాయిలతో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడండి.. పూర్తి వివరాలకోసం క్రింద ఈ వీడియో ని చూడండి,


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here