అయ్యప్ప స్వామి గుడి లో cctv కి చిక్కిన అంతు చిక్కని వింత కాంతి…గర్భ గుడి లోకి వెళ్లిన తరువాత అదృశ్యం..దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మేవారు షేర్ చేయండి..

0
265

అయ్యప్ప స్వామి గుడి లో cctv కి చిక్కిన అంతు చిక్కని వింత కాంతి…గర్భ గుడి లోకి వెళ్లిన తరువాత అదృశ్యం..దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మేవారు షేర్ చేయండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here