అరవై ఏళ్ళు దాటినా..అమ్మడు లెట్స్ డు కుమ్ముడు అంటాడు ఒకడు, ఇంకొకడు.. చిరంజీవి పై, క్యాస్టింగ్ కౌచ్ పై షాకింగ్ కామెంట్స్..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here