అసలు మీకు ఓటు ఎందుకు వేయాలి అన్న జర్నలిస్ట్ సూటి ప్రశ్నకు పవన్ కళ్యాణ్ సమాధానం వింటే పిచ్చెక్కిపోద్ది..

0
595

అసలు మీకు ఓటు ఎందుకు వేయాలి అన్న జర్నలిస్ట్ సూటి ప్రశ్నకు పవన్ కళ్యాణ్ సమాధానం వింటే పిచ్చెక్కిపోద్ది..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here