ఆడవాళ్లది అది చుస్తే అది ఆలా ఎందుకు గట్టి పడుతుందో తెలుసా?

0
267

ఆడవాళ్లది అది చుస్తే అది ఆలా ఎందుకు గట్టి పడుతుందో తెలుసా?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here