ఆ సింగర్ ఓ పెద్ద లోఫర్.ఆ యాంకర్ కూడా.. వీళ్ళే కాదు ఇంకా చాలా మంది బండారం బయటపెట్టిన శ్రీరెడ్డి, జ్యోతి.. ఎవరేవరో మీరే చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here