పరీక్ష రాసోఛ్చి సుసైడ్ చేసుకున్న ఇంటర్ విద్యార్థి సెల్ఫీ వీడియో..ఆమె మాటలు వింటే కన్నీళ్ళు వస్తాయి..ప్లీజ్ ఎవ్వరు ఇలా చేయకండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here