ఇంత దారుణంగా పరువు పోయినా సునీల్ మారకపోతే ఇంకేన్ని అవమానాలు ఎదుర్కోంటాడో..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here