ఇలాంటి వాళ్ళని ఎం చేయాలి – ఇంత దారుణం ఎక్కడ చూసి ఉండరు

0
164

అప్పుతీర్చమన్నందుకు… చేతులు విరిచి.. మూత్రం పోసి.. చితక్కొట్టారు..ఇలాంటి వాళ్ళని ఎం చేయాలి – ఇంత దారుణం ఎక్కడ చూసి ఉండరు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here