ఈ చపాతీ పిండిలో ఏం కలిపి కల్తీ చేస్తారో తెలిస్తే ఇంక జన్మలో దాని జోలికి పోరు జాగ్రత్త..

0
2838

ఈ చపాతీ పిండిలో ఏం కలిపి కల్తీ చేస్తారో తెలిస్తే ఇంక జన్మలో దాని జోలికి పోరు జాగ్రత్త..

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here