ఈ రాజు గారి కోటలోకి వచ్చే ఏ ఆడదైనా సరే బట్టలు మొత్తం విప్పి పూర్తి నగ్నంగా వెళ్ళాల్సిందే.. ఆ తరువాత రాజు గారు అతని స్నేహితులు ఆమెను ఏం చేస్తారో తెలిస్తే…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here