ఎయిడ్స్ ను సృష్టించి జనాల మీదకు వదిలింది ఇతడేనట! ఎందుకో తెలుసా ..!

0
256

ఎయిడ్స్ వైరస్ ను సృష్టించింది తనేనని ఇతడు అంటున్నారు. వైరస్ ను సృష్టించి మానవాళి మీదకు వదిలానని చెబుతున్నాడు. విపరీతంగా పెరుగుతున్న జనాభాను నియంత్రించడానికే ఈ పని చేశానని ఇతడు చెప్పుకుంటున్నాడు. ఎయిడ్స్ తో భూమిపై సంభవిస్తున్న వినాశనానికి, నష్టానికి మూలకర్తను తనేనని అతడు ప్రకటించుకుంటున్నాడు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here