ఒకే మొబైల్ లో మూడు, నాలుగు వాట్సప్ లను ఉపయోగించడం ఎలా..??

0
275

ఒకే మొబైల్ లో మూడు, నాలుగు వాట్సప్ లను ఉపయోగించడం ఎలా..??

ఒకే మొబైల్ లో ఒకటి లేదా రెండు, మూడు వాట్స్ ప్ లను ఉపయోగించవచ్చు అనేది మీకు తెలుసా.. మూడు లేదా నాలుగు వాట్సప్ లను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఎలా అనేది,దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి అనేది ఈ క్రింద వీడియోలో ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here