ఒకరి తరువాత ఒకర్ని వరసగా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని ఎంతో మందితో సరస కలాపాలు సాగించిన ఆ స్టార్ హీరో చివరికి తన కన్న కూతుర్ని కూడా వదల్లేదట.. 500 వందల మంది ఉన్న షాజహాన్ కూడా కన్నా కూతుర్ని వదల్లెదట అదేందట అంటే చెట్టుకు కాసిన కాయలు చెట్టుకు తీనే హక్కు ఉంటుందని వాదించారట అని మనం చరిత్రలో చదువుకున్నాం..
కన్న కుతుర్లపై అగహిత్యనికి పాల్పడుతున్న కొందరి దుర్మార్గుల్ని అడపాదడప మనం చూస్తూనే ఉన్నాం..మరి అంత కాదుకానీ కన్న కూతురి ఫోటో చూసి చొంగ కార్చుకున్నా .. ఓ స్టార్ హీరో నీచ మనస్తత్వంన్ని ఇప్పుడు మీ ముందు ఉంచుతున్నాం అతను ఎవరో చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here