కర్పూరం తో ఇలాచేస్తే మీ ఇంట్లో ఎక్కడ ఒక్క దోమ కూడా కనిపించదు..షేర్ చేసి అందరికి తెలియచేయండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here