గర్భవతి అనుకుంది.. పండంటి బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది అనుకుంది.. అయితే ఆమె కడుపులో నుంచి ఏం వచ్చిందో చూస్తే గుండె ఆగిపోద్ది..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here