గుండెల్ని పిండేసే ఘటన..రాగి మాల్ట్ తాగి 3 నెలల చిన్నారి చనిపోయింది..మీ పిల్లలకు తినిపిస్తే జాగ్రత్తగా..

0
485

గుండెల్ని పిండేసే ఘటన..రాగి మాల్ట్ తాగి 3 నెలల చిన్నారి చనిపోయింది..మీ పిల్లలకు తినిపిస్తే జాగ్రత్తగా..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here