చిన్న పిల్లల్ని ఈ ముసలి నా కొడుకు ఏమి చేసాడో తెలిస్తే ఉరి శిక్ష కూడా తక్కువే అంటారు

0
395

చిన్న పిల్లల్ని ఈ ముసలి నా కొడుకు ఏమి చేసాడో తెలిస్తే ఉరి శిక్ష కూడా తక్కువే అంటారు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here