నాగర్ కర్నూల్ స్వాతిని బస్సులో జిల్లా జైలుకు తరలిస్తుండగా పబ్లిక్ ఎలా బూతులు తిడుతున్నారో చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here