నిమ్మకాయలో ఇది కలిపి రాస్తే మీ జుట్టుకు చుండ్రు పోయి మీ జుట్టు జన్మలో ఊడదు.. షేర్ చేయండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here