పాదయాత్రలో జగన్ కి ముద్దు పెట్టబోయిన మహిళ.. షాక్ అయిన జగన్ దానికి ఏం రియాక్షన్ ఇచ్చాడో చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here