పాపను స్కాన్ చేసిన చూసిన డాక్ట‌ర్లు లోప‌ల ఉన్నది చూసి షాక్..ఇది చూసైనా మీరు మీ పిల్లలతో జాగ్రత్తగా ఉండండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here