ఈమె కు పెళ్ళి అయ్యింది.. ఇద్దరు పిల్లలు కూడా పుటారు.. కానీ ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాక భర్త వదిలేశాడు.. దానికి ఆ తర్వాత ఈమె చేసిన పని తెలిస్తే శాల్యూట్ అని తప్పక అంటారు చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here