ఫేస్సు బుక్ లో తన బార్య ఫోటో పెట్టి ఇదే చివరి సేల్ఫీ అని కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు

0
548

ఫేస్సు బుక్ లో తన బార్య ఫోటో పెట్టి ఇదే చివరి సేల్ఫీ అని కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here