బిత్తిరి సత్తిని కొట్టిన వాడికి జనాలు ఎల దేహశుద్ధి చేశారో చూడండి!

0
509

బిత్తిరి సత్తిని కొట్టిన వాడికి జనాలు ఎల దేహశుద్ధి చేశారో చూడండి!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here