భార్యల మాటలు విని సొంత చెల్లెలు అని కూడా చూడకుండా దారుణంగా ఇనుప గొలుసులతో కట్టేయడమే కాకుండా నానా చిత్రహింసలకు గురి చేసిన అన్నయ్యలు.. పాపం ఆ చెల్లిన్ని చూస్తే వాళ్ళను ఏం చేసిన తప్పేలేదు అనిపిస్తది చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here