మట్టి కుండ ఎయిర్ కూలర్…తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ గాలి..శబ్దం రాదు షాక్ కొట్టదు..వెంటనే కొనుక్కోండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here