మరగించిన యాలకుల నీళ్లతో వారంపాటు ఇలాచేస్తే మిమ్మల్ని మీరే గుర్తుపట్టలేరు..!

0
981

మరగించిన యాలకుల నీళ్లతో వారంపాటు ఇలాచేస్తే మిమ్మల్ని మీరే గుర్తుపట్టలేరు..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here