రేపే కార్తీక ఆమావాస్య..రేపు ఈ చిన్న పని చేస్తే బిచ్చగాడైన రాజ్యమేలతాడు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here