వామ్మో గున్న గున్న మామిడి పాటకి హీరోయిన్ తేజస్వి వేసిన డాన్స్ చూస్తే మీకు పిచ్చేకిపోద్ది.. చూసేకా మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారు చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here