శోభనం రాత్రి పెళ్లికూతురు పురిటి నొప్పులు పడిందంటే ఇక ఆ పెళ్ళికొడుకు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి.. పాపం.. నిజంగా అదే పరిస్థితి.. అమ్మాయిని పెళ్లికూతురు అమ్మ ఆసుపత్రికి తీసుకుని పోతే పెళ్ళికొడుకు పోలీసు స్టేషన్ కు పోయి లబోదిబోమంటున్నాడు.. పెళ్ళి అయిన ఆరు గంటల్లో తన మగ బిడ్డను కన్నదని కేసు పెట్టాడు.. తాను మోసపోయానని వాపోయాడు. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఉన్నావు జిల్లాలో జలర్ గ్రామంలో ఈ విచిత్రం జరిగింది.. అమ్మాయికి ఇదివరకే ఎవరితోనో సంబంధం ఉందని, గర్భవతి అని తెలిసే తన గొంతు కోశారని పెళ్ళికొడుకు ఆక్రోశం.. అయితే తమకు ఈ విషయం తెలియదని అమ్మాయి తల్లి చెప్పింది.. శోభనం రోజు బిడ్డను కన్న అమ్మాయి మాత్రం మౌనంగా ఉంది…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here