శ్రిదేవిగారు చనిపోయే రెండు రోజుల ముందు నాకు ఫోన్ చేసి ఆ రహస్యం చెప్పారు..నాకు భయం వేసింది..ఎన్ టి ఆర్ సంచలన వాఖ్యలు..

0
66

శ్రిదేవిగారు చనిపోయే రెండు రోజుల ముందు నాకు ఫోన్ చేసి ఆ రహస్యం చెప్పారు..నాకు భయం వేసింది..ఎన్ టి ఆర్ సంచలన వాఖ్యలు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here