శ్రీదేవి అంతిమయాత్రలో ఇష్టమైన చీర నగలతో అలంకరణ.. దేవకన్య మనలను విడిచి వెళ్ళిపోతుందా అన్నట్టుగా ఉంది..

0
480

శ్రీదేవి అంతిమయాత్రలో ఇష్టమైన చీర నగలతో అలంకరణ.. దేవకన్య మనలను విడిచి వెళ్ళిపోతుందా అన్నట్టుగా ఉంది..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here