శ్రీరెడ్డి కి మతిపోయే షాకిచ్చిన రాం చరణ్.. ఇలా అంటాడు అని ఏవరు ఉహించలేరు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here