శ్రీ రెడ్డి బయటపెట్టిన మరో డైరెక్టర్ అనిల్ కడియాల బాగోతం.. టీవీ ప్రోగ్రాంకి వచ్చే యువతులను,యాంకర్లను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడు,సాక్షాలున్నాయి.

0
256

శ్రీ రెడ్డి బయటపెట్టిన మరో డైరెక్టర్ అనిల్ కడియాల బాగోతం.. టీవీ ప్రోగ్రాంకి వచ్చే యువతులను,యాంకర్లను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడు,సాక్షాలున్నాయి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here