సినిమా అవకాశాల కోసం పడుకోక పోతే పని అవ్వదు ఇక్కడ అన్న శ్రీరెడ్డి చెప్పేది శ్రీరంగ నీతులు చేసేవి ఇలాంటి పనులు ఈ వీడియో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది..

0
170

సినిమా అవకాశాల కోసం పడుకోక పోతే పని అవ్వదు ఇక్కడ అన్న శ్రీరెడ్డి చెప్పేది శ్రీరంగ నీతులు చేసేవి ఇలాంటి పనులు ఈ వీడియో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది..

హీరోయిన్ శ్రీరెడ్డి జిమ్ వర్క్ ఔట్స్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here