సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందరు లం…లే అని మాట్లాడిన ఆ ఛానెల్ వ్యక్తిపై కేసు పెట్టిన నటీమణులు.. ఇంతకు ఆ వ్యక్తి ఏవరో వీడియోలో చూడండి..

0
751

సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందరు లం…లే అని మాట్లాడిన ఆ ఛానెల్ వ్యక్తిపై కేసు పెట్టిన నటీమణులు.. ఇంతకు ఆ వ్యక్తి ఏవరో వీడియోలో చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here