సెల్ఫీ అడిగినందుకు రోడ్డు పై పెద్ద గొడవ చేసి వీరంగం సృష్టించిన యాంకర్ అనసూయ..కోపంతో మహిళ ఫోన్ పగలగొట్టిన అనసూయ..

0
207

సెల్ఫీ అడిగినందుకు రోడ్డు పై పెద్ద గొడవ చేసి వీరంగం సృష్టించిన యాంకర్ అనసూయ..కోపంతో మహిళ ఫోన్ పగలగొట్టిన అనసూయ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here