హీరోయిన్ పైన మొజు పడి నరకం చూపించి నగ్న చిత్రాలు రీలీజ్ చేసి చావుకు కారణంఅయిన దర్శకుడు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here