18 నెలల అమ్మయి పై అత్యాచారం చేసిన ఆగంతకుడు చుస్తే కన్నీరు ఆపుకోలేరు.. ఇలాంటి వాడిని ఏం చేయాలి చెప్పండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here