2 గంటలు ప్రియుడితో ఫోన్.. ఈలోపు భర్త తో పోలీసులు ఇంటికి వచ్చేసారు.. ఎందుకో తెలుసా..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here