చచ్చే వయసులో నడిచే ఓపిక లేకపోయినా ఈ ముసలోడి తాపత్రయం చూడండి. వాడి కక్కుర్తి చేష్టలు చూడండి. షో కేసుల్లో ఉన్న ఆడవాళ్ల బొమ్మల దగ్గరకు వెళ్లి వాడు చేసే వెకిలి చేష్టలు, వికారపు పనులు చూస్తే వీడెంత ఉన్మాదో అర్థం అవుతుంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here