ఒకప్పటి స్టార్ కమెడియన్ సునీల్ ఆచూకీ తెలిసింది.ఇపుడు ఎలాటి జీవితం గడుపుతున్నాడో తెలుసా

అతను ఒకప్పుడు స్టార్ కమెడియన్.. కానీ హీరో అయ్యాక కొన్ని సినిమాలు హిట్ కొట్టి తర్వాత వరుసగా ప్లాప్ సినిమాలతో వెనుకబడిపోయాడు.. అతనే ఒక్కప్పటి స్టార్ కమెడియన్ సునీల్.. వరుస ప్లాప్ ల తరవాత అతను అతను సినిమాల్లో కనబడటం చాల వరకు తగ్గింది.. కానీ ఇప్పుడు ఆ స్టార్ కమెడియన్ సునీల్ ఆచూకీ తెలిసింది.ఇపుడు ఎలాటి జీవితం గడుపుతున్నాడో తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..