జన్మలో ఆడవారిని అక్కడ తాకకండి..ఆడవారిని అక్కడ తాకితే నాశనమైపోతారు జాగ్రత్త..షేర్ చేయండి..

0
1099

జన్మలో ఆడవారిని అక్కడ తాకకండి..ఆడవారిని అక్కడ తాకితే నాశనమైపోతారు జాగ్రత్త..షేర్ చేయండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here