నెలరోజులు కలబందను ఆడవారు ఇలా రాస్తే ఏమౌతుందో తెలుసా..

కలబంద ఇది చర్మానికి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.. కలబందను మనం ఎక్కువ జుట్టు కోసం,చర్మం కోసం ఉపయోగిస్తుంటాం.. ఇది చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా మార్చడంలో, జుట్టు సమస్యలను నివారించడంలో బాగా పని చేస్తుంది.. కలబందను ఈ విధంగా వాడితే వారి వృక్షోజాలు మంచి ఆకృతితో, బిగుతుగా మారుతాయి.. పూర్తి వివరాలు తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..