నేను అన్నింటికీ తెగించేశాను..షూటింగ్ అయ్యాక హీరోలు విలన్లు అవుతారు తెలుసా..శ్రీరెడ్డి బోల్డ్ ఇంటర్వ్యూ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here