ప్రదీప్ షో లో ‘నువ్ కాపురం చేయలేవ్ అందుకే పెళ్ళి అవ్వడం లేదూ అని అమ్మాయి అన్న మాటలకు ప్రదీప్ షాక్ అయ్యి ఏమనండో చూడండి..

0
1036

ప్రదీప్ షో లో ‘నువ్ కాపురం చేయలేవ్ అందుకే పెళ్ళి అవ్వడం లేదూ అని అమ్మాయి అన్న మాటలకు ప్రదీప్ షాక్ అయ్యి ఏమనండో చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here