బ్రేకింగ్ న్యూస్.. అజ్ఞాతంలో యాంకర్ ప్రదీప్.. డ్రంక్ &డ్రైవ్ లో దొరికిన ప్రదీప్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు..??

0
763

బ్రేకింగ్ న్యూస్.. అజ్ఞాతంలో యాంకర్ ప్రదీప్.. డ్రంక్ &డ్రైవ్ లో దొరికిన ప్రదీప్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు..?? జైలు శిక్ష తప్పదని తెలిసిన ప్రదీప్ ఆజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళెడా లేక మరేదైనా కారణం ఉందా తెలియాలి అంటే ప్రదీప్ వెలుగులోకి వస్తేనే తెలుస్తుంది..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here