మన దేశం లో రిలీజ్ చేయడానికి భయపడి రిలీజ్ కు నోచుకోని 10 బూతు సినిమాలు ఇవే….ప్రక్క దేశం లో అవార్డ్స్ వచ్చినా కాని మన దేశం లో మాత్ర రిలీజ్ చెయ్యనివ్వలేదు!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here