శ్రీదేవి అస్థిక‌లు కలిపినప్పుడు వింత ఘటన.. అది చూసిన జాన్వీ కన్నీళ్ళు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here